Spirituální leadership a coaching

Skoro každý člověk ve svém životě zažije stav vyhoření. Pokud zůstává v tomto stavu příliš dlouho, má negativní vliv na jeho výkon, spolupráci a později i zdraví a psychiku. 

V technikách a vedením spirituální leadership se snažíme, ať už s jednotlivcem nebo pracovní skupinou, nalézt opět cestu k činnosti, ve které už nebylo naplnění. Vnitřní naladění jednotlivce a smyslu jeho bytí se vždy promítá i do úsilí jeho činnosti. Toto úsilí se pak přenáší na celý tým a kolektiv. Harmonie v nás samých nás nutí jít směrem, který nás uspokojuje a naplňuje. Směr, ve kterém opět vidíme naši vnitřní sílu a smysl našeho konání s lidmi jako týmem, k dosažení úspěchů nás samých i kolektivních.

Spiritualita je o energii. Energii dostáváme a předáváme dál. V tomto druhu coachingu ukazujeme lidem jak pracovat s energií v sobě samých a energií skupiny. Aby došlo k narovnání toku mezi různorodými jednotlivci. Tato různorodost je právě prospěšná pro fungování nás samých i kolektivu. Různorodost nám ukazuje to, co my nevidíme a nebo nedokážeme. Každý musí pochopit, že tato různorodost nás dělá jedinečnými. 

S programem spirituální leadership a coaching se snažíme právě o nalezení harmonie v této různorodosti a tím vyzdvihnout každého jedince pro jeho vlastní kvality. Opětovné uvědomění si vlastní síly a potřeby jeden druhého k dosažení osobních cílů i cílů skupiny.

Tuto formu coachingu využívají firmy i jednotlivci. Podnikatelé i sportovci. Někdy stačí ukázat a připomenout, co člověka naplňuje a spojuje, aby opět v sobě probudil chuť posouvat se dál.

Cena za tuto službu se odvíjí dle počtu osob ve skupině, počtu tréninků a dojezdové vzdálenosti.

Ceník

Vytvořte si webové stránky zdarma!