Ostatní

GDPR a ochrana údajů

Klient nevyplňuje žádné dotazníky a nepředává žádné své osobní údaje terapeutovi. Vše sděluje terapeutovi před sezením. Terapeut uchovává pro své účely pouze audio nahrávku ze sezení opatřenou pouze křestním jménem a datem návštěvy. Tím je zabezpečena maximální možná ochrana soukromí klienta.

Během celého sezení regresní terapie i spirituální regrese poznání duše či jiné práci terapeuta s klientem je pořizován audio záznam. Vždy je opatřen jen křestním jménem a datem, aby nedošlo k identifikaci klienta ze stran třetí osoby a bylo zajištěno soukromí klienta. Tento záznam slouží jen pro potřeby terapeuta a dalších sezení. Úryvky a části ze sezení mohou být zveřejněny a to jen bez možnosti identifikace klienta. To znamená bez jména a data návštěvy. K pořízení tohoto záznamu a práci s ním dává klient tímto souhlas.

Záznam z regresní terapie klient nedostává. 

Záznam ze spirituální regrese poznání duše klient dostává v podobě nahrávky prostřednictvím emailu ke stažení během následujících dní po terapii. 

Etika terapeuta

Pracuji vždy v zájmu klienta a respektuji jeho rozhodnutí. Klient může kdykoliv sezení přerušit nebo ukončit. Nahrávky slouží výhradně k potřebám klienta a terapeuta. Klientovi starosti, problémy a osobní záležitosti, zůstávají pouze mezi ním a mnou. Po ukončení sezení odchází klient s jistotou a důvěrou, že jeho osobní záležitosti jsou po terapii z mé strany zapomenuty a v bezpečí. Vytvořte si webové stránky zdarma!