Regresní terapie

To, kým jsme a co se nám v životě děje, je důsledek naší minulosti. Našich vzpomínek, které nás ovlivňují. 

Regresní terapie minulých životů

To, kým jsme, jak se cítíme, co si myslíme a prožíváme, je důsledek naší minulosti. Výchovy rodičů, vlivu učitelů, přátel, partnerů. Našich zkušeností v různě emočně vypjatých situacích, naše výhry a prohry, naše radosti i zklamání. Kde jsme si nastavili, co je a není dobře, co můžeme a nemůžeme mít. Tato minulost nám nastavila hranice, co si zasloužíme a dokážeme.

Psychika, zdraví, úspěch, vztahy. Není oblast našeho života, kde by nás minulost neovlivnila. V regresní terapii hledáme situace a zážitky, které s naším problémem souvisí. Mohou se týkat našeho současného života, jako například dětství či zklamání v lásce nebo je potřeba jít ještě hlouběji do našeho podvědomí a tam najít minulý život, který nás ovlivňuje v současnosti. 

Regresní metoda CRTH je unikátní ve spojení používání regresních technik, hypnózy, energetického a duchovního léčení, šamanismu, prací s emocemi a traumaty nejen fyzického těla, ale i duše. Ať už se tato traumata stala ve fyzickém těle nebo duchovním prostoru. Pracuje nejen se zraněním těla, ale i zraněním duše a myšlenkovým omezením. Hypnóza je stejný stav jako meditace. Proto říkáme spíše stav meditace. Stav, kdy je člověk plně při vědomí, uvědomuje si své fyzické tělo a terapeuta, ale je uvolněný natolik, že vnímá i vjemy ze svého podvědomí a je schopen vstoupit do zážitku, který je odpovědný za jeho problém. Tento problém je nejen potřeba vidět, ale je potřeba ho i pochopit a uvědomit si jeho souvislost se současným stavem a problémem. Vyléčit ho nejen v minulosti, ale i v přítomnosti a i na duchovní úrovni. Proto se tato metoda jmenuje kompletní regresní terapie a zahrnuje léčení všech oblastí problému během sezení. Neustále se vyvíjí a rozšiřuje o techniky tak, aby neměla omezení pro práci s klientem.

V regresní metodě CRTH je terapeut plně soustředěn na klienta a jeho reakce a sám má otevřené své intuitivní schopnosti a následuje energii klienta v jeho tempu a vnímání. Vnímá rady průvodců.  Je vždy důležité přistoupit ke každému klientovi a problému zvlášť bez nějakých předepsaných postupů a možností. Každý člověk a duše je unikátní a potřebuje pro své léčení svůj vlastní přístup a takové techniky, které jsou vhodné právě pro něj. Klient sám ví, co potřebuje pro své léčení a jeho duše už ho sama nasměruje správným směrem k vyrovnání karmy a nalezení té správné cesty v současném životě.

Kompletní regresní terapie je vhodná k řešení všech problémů našeho života jako např.:

zdraví, psychické problémy, fobie a strachy, vztahové a pracovní nenaplnění.

Běžná délka sezení je 2 - 3 hodiny. 

Během celého sezení regresní terapie je pořizován audio záznam. Záznam z regresní terapie klient nedostává.

Ceník

Spirituální regrese poznání duše

Kdo jsme? Proč jsme tady? Je po smrti něco dalšího? Co je mé poslání? Jsem opravdu duše?....

Otázky věčnosti, které zajímají člověka od nepaměti. Kdysi tyto odpovědi a poznání měla hrstka "vyvolených". Tím, jak se svět a člověk otevírá duchovním a spirituálním záležitostem, se stává i možnost poznat duchovní svět a sebe jako duši přístupnou pro každého.

Psychiatr Raymond A. Moody a jeho kniha Život po životě, pojednávající příběhy lidí, kteří prošli klinickou smrtí.              Phd. Michael Newton a jeho kniha Život mezi životy, který jako jeden z prvních začal dokumentovat návštěvy duchovního světa v terapiích a knihy dalších autorů odstartovaly zájem lidí zjistit více. Dovoluji si napsat, že my pomocí Spirituální regrese poznání duše ve zkoumání duchovního světa pokračujeme a nabízíme tuto možnost široké veřejnosti.

Spirituální regrese poznání duše je neuvěřitelná pouť, ve které se klient vědomě spojí se svojí duší a ta se stane jeho průvodcem duchovním prostorem. V této regresi klient po celou dobu čerpá ty nejvyšší vibrace duchovního světa, svých průvodců a andělů strážných. Celé sezení je neuvěřitelně léčivý proces. Klient čerpá klid, pochopení karmických zkoušek a zbavuje se strachu v současném životě. Nabízí neuvěřitelnou možnost nahlédnout do duchovního světa a navštívit duchovní prostor odkud jsme. Můžeme zjistit, co jako duše děláme a co nás naplňuje, potkáme se s ostatními dušemi a dostaneme možnost pochopit a narovnat náš vztah s nimi a tím i zlepšit tento vztah tady na Zemi. Je zde neuvěřitelná možnost opět se setkat se zesnulými. Pochopit důvody naší současné inkarnace. Proč jsme si tento život vybrali a co se v něm máme naučit. V této regresi se ptáme našich duchovních Mistrů na otázky smyslu našeho života a na to, co nás trápí a jak vyřešit naše problémy nebo jak dojít k uzdravení. Dostáváme rady, aby jsme naplnili náš osud, žili v lásce a harmonii a nalezli blahodárný směr.

Pomocí této terapie budete vědět, že Vaše duše je věčná, skončí Váš strach ze smrti a zažijete pocit jednoty a osvícení. Dostanete prožitek o smyslu Vašeho života, síly Vaší duše a spojitost se vším a každým. Pocit jednoty a lásky se Vám zakotví do vašeho vědomí.  

Běžná délka sezení je 3 - 4 hodiny.

Během celého sezení regresní terapie je pořizován audio záznam. Záznam ze spirituální regrese poznání duše klient dostává v podobě nahrávky prostřednictvím emailu ke stažení během následujících dní po terapii.

Ceník


Vytvořte si webové stránky zdarma!