Služby

Nestačí si vzít prášek, musíme zjistit jádro problému, jinak začneme brát víc a víc prášků a budeme víc a víc nemocní.

To, jak přistupujeme k našemu životu, to, jak se cítíme, to, co si myslíme. To, proč jsme nemocní, to, proč máme neustálý neúspěch. To, proč si nevíme rady, to, jak uvažujeme. To vše vytvořila naše minulost. Naše  hodnoty a myšlenky se zrodily z naší minulosti. Nejdříve je nutné ji vidět a pochopit, teprve potom můžeme změnit svou budoucnost.

Nabízím Vám možnost nahlédnout do Vašeho podvědomí. Vidět těžké chvíle Vašeho života, které vás nadále trápí a ovlivňují. Nahlédnout do Vašeho minulého života a podívat se, co neustále opakujete a nechápete z karmického hlediska. Nabízím Vám možnost pochopit Vaši minulost a změnit Vaši budoucnost.

Nabízím Vám možnost poznat vlastním prožitkem duchovní svět a Vaši duši. Pochopit podstatu života a žití v lásce.

Toto je možnost duchovního a spirituálního růstu. Možnost otevření se svému vlastnímu vnitřnímu vedení pro naplnění vlastního osudu. 


                       Libor Hajda

                       Regresní terapie   Meditace a cesty k probuzení 

                       Škola Celostní regresní terapie - CRTh   Spirituální leadership a coaching

Vytvořte si webové stránky zdarma!