Brána k uzdravení

...to, co hledáš, najdeš vždy jen v sobě...

Jen vlastní poznání duše nám dá ten potřebný impulz změnit náš život. Ne to, co kde slyšíme, ale jen a jen vlastní zkušenost. Teprve potom může být naše změna trvalá a povede nás k probuzení a uzdravení.

Regrese minulých životů, regrese životem mezi životy, meditace. To jsou jedny z možných cest.

Regresní terapie

regrese současného a minulého života spirituální regrese poznání duše

V regresní terapii hledáme příčiny naší nemoci, konfliktu či opakovaného životního nezdaru, v minulosti, ať už se týká našeho současného života nebo minulého. Naše minulost vytvořila to, kým jsme a čím si procházíme. Pojďme otevřít bránu vedoucí k vaší minulosti a uzdravit ji pro lepší budoucnost.

Meditace a cesty k probuzení

meditace je stav klidu                                                          probuzení je stav bytí v lásce

Meditace je základ práce sami na sobě, propojením a pochopením jednoty. Meditace nás vede k naplnění a klidu duše v lidském těle. Naučte se spolu se mnou meditovat a nalezněme tu vhodnou meditaci pro Vás.

Cesta k probuzení jako celistvý program Vás povede až k probuzení. Budete si pod mým vedením procházet meditacemi, očistnými rituály, spojovat se s bytostmi světla, nalézat karmické bloky a čistit rodové linie. Postavíte se těm největším vlastním strachům a démonům a zažijete stavy osvícení. Tyto cesty jsou neuvěřitelnou cestou léčení a duchovního růstu.

Škola regresní terapie CRTH

complete regression therapy and healing

Roční studium regresní terapie metody CRTH. Pro všechny, kteří hledají možnost učení se regresních technik, hypnózy, otevření vlastního mimosmyslového vnímání, pokročit ve svém spirituálním cítění nejen pro práci s klienty, ale ve všech aspektech svého života.

Spirituální leadership a coaching

nastav sebe i svůj tým k vítězství

Tam, až kam sahá naše vlastní fyzická a duchovní síla, sahá i naše síla jako vůdce. Jen propojení těchto faktorů nám dá možnost vidět vize a cestu tam, kde ostatní končí.

Tato služba je vhodná pro podnikavé týmy, jednotlivce a sportovce. Slouží k posílení a stmelení skupiny pro její maximální efektivitu. Pro sportovce k nalezení motivace k výkonu a překonání fyzického i duševního vyčerpání.