Brána k uzdravení

...to, co hledáš, najdeš vždy jen v sobě...

Můžeme přečíst stovky knih. Poslouchat desítky mudrců. Vidět nespočet videí. Ale jen vlastní zkušenost a poznání duše nám dá ten potřebný impulz změnit náš život. Ne to, co kde slyšíme, ale jen a jen vlastní zkušenost. Teprve potom může být naše změna trvalá a povede nás k probuzení a uzdravení.

Regrese minulých životů, regrese životem mezi životy, meditace. To jsou jedny z možných cest.

Regresní terapie

regrese současného a minulého života spirituální regrese poznání duše

V Celostní regresní terapii hledáme příčiny naší nemoci, konfliktu či opakovaného životního nezdaru, v minulosti, ať už se týká našeho současného života nebo minulého. Naše minulost vytvořila to, kým jsme a čím si procházíme. Pojďme otevřít bránu vedoucí k vaší minulosti a uzdravit ji pro lepší budoucnost.

Meditace a cesty k probuzení

meditace je stav klidu                                                          probuzení je stav bytí v lásce

Meditace je základ práce sami na sobě, propojením a pochopením jednoty. Meditace nás vede k naplnění a klidu duše v lidském těle. Naučte se spolu se mnou meditovat a nalezněme tu vhodnou meditaci pro Vás.

Cesta k probuzení jako celistvý program Vás povede až k probuzení. Budete si pod mým vedením procházet meditacemi, očistnými rituály, spojovat se s bytostmi světla, nalézat karmické bloky a čistit rodové linie. Postavíte se těm největším vlastním strachům a démonům a zažijete stavy osvícení. Tyto cesty jsou neuvěřitelnou cestou léčení a duchovního růstu.

Škola regresní terapie CRTh

celostní regresní terapie

Roční studium Celostní regresní terapie - CRTh. Pro všechny, kteří hledají možnost učení se regresních technik, hypnózy, otevření vlastního mimosmyslového vnímání, pokročit ve svém spirituálním cítění nejen pro práci s klienty, ale ve všech aspektech svého života.

Spirituální leadership a coaching

nastav sebe i svůj tým k vítězství

Tam, až kam sahá naše vlastní fyzická a duchovní síla, sahá i naše síla jako vůdce. Jen propojení těchto faktorů nám dá možnost vidět vize a cestu tam, kde ostatní končí.

Tato služba je vhodná pro podnikavé týmy, jednotlivce a sportovce. Slouží k posílení a stmelení skupiny pro její maximální efektivitu. Pro sportovce k nalezení motivace k výkonu a překonání fyzického i duševního vyčerpání. 

Vytvořte si webové stránky zdarma!