Reiki

Rei - všudepřítomný, všemohoucí    Ki - energie    "Být ve spojení s pramenem životní síly"

Touto energií léčím své klienty po regresní terapii, tak i jako zvlášť sezení určené pouze k energetickému léčení. Energie se přenáší pomocí rukou přímo na tělo klienta, určitá místa nebo oblast postiženého místa nemocí. Pomocí reiki vyrovnám čakry, odstraňuji energie a nabíjím aurické pole. Lidé dochází na toto léčení jak z preventivních účelů, tak i při vážných zdravotních problémech, kde po dohodě posílám energii reiki i na dálku.

Je to nejjednodušší léčící sezení, jaké můžete zažít. Ležíte pohodlně, uvolněně a mnou reiki nechávám procházet. Lidé často cítí alespoň částečnou úlevu hned po sezení a jsou odpočatí. Je to velice jemné léčení, které nastartovává samoléčebný proces v těle. Tato metoda je vhodná i pro děti.

Sezení trvá asi hodinu a pro každého člověka stanovuji frekvenci dle potřeb a vážnosti onemocnění zvlášť.