Hypnotický trans a hypnoterapie

Hypnotický trans, používaný v sezeních, je stav, který zažívá každý člověk. Stav meditace a uvolnění, kdy Vaše mysl vše vyhodnocuje a Vy jste plně při vědomí. Vše si pamatujete a říkáte své pocity, co je a není Vám příjemné. Sezení můžete kdykoliv přerušit či ukončit a jednoduše odejít. Tento stav je podobný, když například sledujete televizi nebo vykonáváte jinou činnost a zcela Vás pohltí, ale přitom vnímáte okolí a odpovídáte naříklad na dotazy, aniž by Vás to vyvedlo z Vašeho stavu. 

Pomocí hypnoterapie zakotvuji a integruji příjemné okamžiky, či vlastnosti a léčení do současného života klienta.

Někteří lidé jdou tzv. špatně do hypnozy nebo z ní mají strach. Po dohodě s klientem můžeme několikrát vyzkoušet pouze hypnotický stav, než bude připraven. Pokud i nadále z nějakých důvodů obavy přetrvávají, používám techniku přemosťování pomocí emocí, přímo k jádru problému.