Etický kodex

Pracuji vždy v zájmu klienta a respektuji jeho rozhodnutí. Klient může kdykoliv sezení přerušit nebo ukončit. Dotazníky a nahrávky slouží výhradně k potřebám klienta a terapeuta a nejsou nikdy použity třetí stranou. Klientovi starosti, problémy a osobní záležitosti, zůstávají pouze mezi ním a mnou. Po ukončení sezení odchází klient s jistotou a důvěrou, že jeho osobní záležitosti jsou po terapii z mé strany zapomenuty a v bezpečí.